OTO BİLGİ

OTO BAKIM

Günlük Kontroller

Sabahları araca binmeden önce lastiklerin havasının kontrolü
Aracın park edildiği yerde yağ veya sıvı izleri olup olmadığının kontrolü
Kış mevsiminde donmuş olabileceği düşünülerek sileceklerin cama yapışıp yapışmadığının elle kontrolü
Kontak açıldıktan sonra göstergede bulunan ikaz lambalarının kontrolü
Yola çıkmadan önce ışıklandırma (farlar, sinyaller, fren lambaları vs.) kontrolü


Haftalık Kontroller

Sıvı seviyelerinin gözle kontrolü (radyatör genleşme kabı üzerindeki max işareti, silecek sıvısı)
Motor yağ seviye kontrolü
Hidrolik yağ seviye kontrolü
Özellikle ağaç altına park edilen araçlarda, motor kaputunun, havalandırma mazgallarının yaprak ve yabancı maddelerden arındırılması ve su tahliye deliklerinin gerekirse temizlenmesi
Silecek lastiklerinin ıslak bir bez ile temizlenmesi


Aylık Kontroller

Boya üzerinde çizik veya taş yaraları kontrolü (derin çiziklere servis müdahalesi gerekir)
Emniyet kemerlerinin nemli sabunlu bez ile tozdan arındırılması
Yıkama esnasında özellikle jantların balata tozundan ve yabancı maddelerden arındırılması
Araç üzerinde olabilecek sanayi artıkları, kuş pisliği veya ağaçlardan dökülen reçine türü yapışkan veya agresif çevre etkenlerinin temizlenmesi
Yapılan km'ye göre lastiklerin detaylı gözle kontrolü (diş derinlikleri, yaralanma veya yarılma izleri)
Araç iç temizliği, var ise deri koltukların kullanım kitabında belirtildiği üzere temizliği
Aracın yıkamadan yıkamaya aküsünün ve kapı yağlarının kontrolü

yukarı

OTO KASKO

KASKO Sigortası neleri teminat altına alabilir?

Sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında sabit veya hareketli bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar.
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muzipliklerle yaptıkları hareketler.
Aracın yanması.
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi nedeni ile meydana gelecek zararlar.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve bunları önlemek üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeni ile meydana gelen zararlar.
Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen zararlar.
Deprem ve Yanardağ nedeniyle meydana gelen zararlar.
Yetkili olmayan kişilerce aracın çekilmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararlar.
Kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar.
Radyo - Teyp - Kolonlar - Çeşitli görsel ve işitsel cihazlar.
Aşağıda belirtilen riskler standart teminatların dışında olup ayrı ayrı ek primler ödenerek teminatlara dahil edilebilir.
Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar.
Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar.
Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeni ile uğrayacağı zararlar.
Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.


Hasarsızlık İndirimi nedir, oranları nelerdir?
Sigortalı tarafından KASKO sigorta poliçesinden itibaren 1 yıl boyunca hasar tazminatı talep edilmediği takdirde poliçe yenilenmesinde kasko tarifesi primleri (ek primler de dahil) üzerinden büyük oranlı indirimler uygulanmasına hasarsızlık indirimi denir.
Hasarsızlık indirimi oranları aşağıda verilmiştir.

Birinci yıl sonunda : %30
İkinci yıl sonunda : %40
Üçüncü yıl sonunda : %50
Dördüncü yıl sonunda : %60 (sonraki yıllar da bu oran uygulanır)

yukarı

OTO MOTOR

Motor Hakkında Bilmek istediğiniz Herşey :

Motor:
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan makinadır. Hareket için gerekli güç, motorda yakıtın yanması sonucunda ortaya çıkar. Motorlar bu şekilde, ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirirler.


Motor ayarı:
Bir araç üzerindeki motora, belli aralıklar dahilinde yaptırılması gerekli olan ayarlamalardır.


Motor çeşitleri:
İçten yanmalı motorlarda sekiz adet motor çeşidi vardır. Bu motorlar; sıra silindir, v-silindir, karşılıklı silindir, baş aşağı silindir, baş aşağı v-silindir, x-silindir, çift v-silindir ve yıldız motor olarak adlandırılmaktadır.


Motor durdurulduktan sonra ateşleme:
Kontak anahtarının kapatılmasından sonra, motorun çalışmaya devam etmesi durumudur. Bu şekilde buji ile ateşleme olmadığı halde, araç çalışmaya devam eder. Bunun başlıca nedeni ise, yanma odasında fazla karbon birikintisinin olmasıdır. Bunun dışında soğutma sisteminin arızalı oluşu, sıcaklığın yüksek olması, yakıt kalitesinin düşük olması (oktan sayısının az olması) gibi nedenler, kontak kapatıldığı halde motorun çalışmaya devam etmesine neden olur.


Motor yağı:
Motor içine konan, gerek petrol hammaddesinden gerekse de sentetik olarak üretilen yağdır. Motorun işlev görüp, tam bir performans göstermesi ancak teknik ve rasyonel bir yağlama ile mümkündür.


Motor yağının görevleri:
Motor yağının başlıca görevleri motoru yağlamak, kompresyonu tutmak, motoru soğutmak ve motoru temizlemektir.


Motor yatağı:
Motor yatağı, dönerek hareket eden motor parçalarını gerekli durumda tutar. Motor yatağı ayrıca, motorda meydana gelen mekanik kuvvetler oranında yüzeyine binen yükleri bozulmadan taşır.


Motor güçleri:
Motorlarda iç güç (indike güç) ve faydalı güç olmak üzere iki çeşit güç bulunmaktadır.


Motor iç gücü:
Silindirlere girmiş olan karışımın yanması ile meydana gelen ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüşmesi, motorun silindirleri içinde olmaktadır. Motorun silindirleri içinden veya piston üzerinden alınan güce iç (indike güç) denir.


Motor faydalı gücü:
Faydalı güce aynı zamanda efektif güç ve fren gücü de denir. Bu güç, motorun gerçek gücüdür. Silindirler içinde elde edilen iç güçten, motorun çalışması için harcanan gücün çıkarılmasından sonra, motorun volanından veya kasnağından ölçülen bir güçtür.


Motor supapları:
Motordaki çalışma zamanının sırasını ve devam süresini ayarlayan parçalardır.


Motor yağı SAE sınıflandırması:
SAE rumuzu "Society of Automotive Engineers", (Otomotiv Mühendisleri Derneği) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. SAE sınıflandırmasında yağlar, kalınlıklarına göre en çok yedi sınıfta toplanır. Bu sınıflandırmanın yağların kalitesi ile ilgisi yoktur.


Motor vuruntusu:
Motorda, ana ve biyel yatakları vuruntusu olmak üzere iki çeşit yatak vuruntusu görülür. Yatak vuruntusu ana yataklarda, rölanti ve rölantinin üzerindeki devirlerde derinden gelen boğuk bir vuruntu şeklinde gerçekleşir.

yukarı

OTO LASTİK

Otomobil lastiklerinin görevleri, çeşitleri:

Lastiğin Görevleri
Araç yükünü taşımak
Direksiyon ile verilen yönü izlemek
Motordan gelen gücü ileri/geri hareket olarak yansıtmak
Emniyetli bir şekilde hem ıslak, hem de kuru zeminde aracı durdurmak
Amortisörlerde yardımcı olarak sürüş keyfini artırmak


Lastiğin Yapısal Özellikleri:
Tekerlek lastiklerinin yapılarında, gerek yüksek mukavemeti karşılamak üzere naylon, rayon, polyester gibi elyaf esaslı kordlarla, çelik kordlar bulunur. Topuk dayanımları ise çelik teller yardımıyla sağlanır. Birbirinden farklı karakterdeki bu elemanların bir arada tutulması ve hizmet anında zeminle temasın güvenle sağlanmasıyla, yanaklardaki esneme kabiliyetinin verilmesi görevini lastik karışımı üstlenir. Lastik karışımını doğal ve sentetik kauçuklarla, ana dolgu olarak karbon karaları oluşturur. Bunlara ilave olarak vulkanizasyon elemanları bulunur. Karışımın işlenmesi ve homojenliği için kimyasal yağlar kullanılır.


Çapraz Katlı Lastikler:
Lastik teknolojisinin başlangıcında kullanılan ilk gövde yapısıdır.Bu lastiklerin gövdesini oluşturan tekstil esaslı "kord" iplikleri birbiri üzerine, lastik yönüne 35-40 derece açı yapacak şekilde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı diyagonal veya konvensiyonel olarak da adlandırılır. Ölçü tanımında "-" veya "D"ile belirtilir.


Radyal Lastikler:
Değişen ve gelişen otomotiv sektörünün gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen bir yapıdır. Bu lastiklerde gövde yapısı, üstün özellikli rayon, naylon, polyester gibi tekstil esaslı kordların, lastiğin dönüş yönüne 90 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmeleri sonucu oluşan kuşaklarda, belirli açıda çelik kord kuşak katlarının tatbik edilmesi sonucu oluşur. Aynı zamanda radyal yapı, sadece tekstil esaslı ve lastiğin dönüş yönüne göre sıfır derece ve belli açıdaki kordlardan oluşan kuşakların tatbik edilmesiyle de oluşabilir. Ölçü tanımında "R" harfi ile belirtilir.


Tubeless ve Tube-Type Lastikler:
Araçlarda yüke karşılık gelen tepki kuvvetini karşılayan, lastiklerde jant arasına sıkıştırılan hava basıncıdır. Lastikler sadece hava basıncının sıkıştırıldığı kılıflardır.Sıkıştırılmış hava basıncının tutulması, iç lastiklere veya dış lastiklerin iç kısmına tatbik edilen ve sızdırmazlık sağlayan liner tabaka yardımıyla sağlanır. İç lastikli kullanılan dış lastiklere Tube-type, iç lastiksiz kullanılan dış lastiklere Tubeless lastik denir.

yukarı
Yeni Yalova Yolu 4. kilometre Otokoop İş Merkezi 2. Blok No:11 Bursa
Tel:(0 224)211 41 87 - 211 41 88 - 211 39 96 GSM: (0 532) 311 77 08
Web Tasarım Sanalnet.com